A R C H I V E
Main Page - Return to previous page
Main > Resources > Archive > Vampire game no motive in murder case

Title: Vampire game no motive in murder case

Source: Svenska Dagbladet, 01/02/03, translated by Magnus Widqvist

NOTICE: The following material is copyrighted as indicated in the body of text.  It has been posted to this web page for archival purposes, and in doing so, no claim of authorship is expressed or implied, nor is a profit being made from the use of the material.


Vampire game no motive in murder case
Halmstad TT

"We have no evidence that the 22-year old was being a member of any role play or vampire game that have gona wrong, resulting in murder. I have a hard time seeing how it could have happened in this way," says Lars Hamrén to TT.

The severed head of the young man were found frozen in the ice of the Nissan river the day before New Year's Eve. Divers from the fire department have since then found several more pieces of the dead man, far from all however.

During Thursday the 16 - 17 policemen working on the case were assisted by two dogs from the rescue services, specially trained to find dead or drowned humans. 

One of the dogs marked near the previous finds, and the police drilled trough the ice in around ten places, but around 3.30 pm. the search was called of with no further finds. Lars Hamrén counted on the dogs to continue the search during Friday. He does not want to reveal what body parts are still missing.

In the meantime the police are trying to map out the 22-year old man's wereabouts before he was murdered. The last sighting was at 3:40 am outside a restaurant in central Halmstad.

"We do get tips of different kind. It could be mysterious cars or that the 22-year old has been seen in the city. But we do not know why he was murdered, we do not have a motive," Hamrén says.

That the murder should have anything to do with the 22-year old's participation in vampire games is a notion dismissed by his friend Marcus Brissman of Trollhättan:

"It is a harmless game, acted out in closed groups. We take on different roles, and by means of intrigue tries to get a good position in the group. Physical contact, other than for instance a handshake, is non-existant. Conflicts is solved by means of rock-scissors-paper."

"It is unthinkable that it could go out of hand. I know this guy, he was a happy, friendly, sociable kind of person who liked to joke and chat with people."

Role playing game gathers several hundreds of thousands

Facts

- Swedens role playing and conflict gaming federation (Sverok) has 25.000 members. Jonas Birgersson, founder of Framfab is a former chairman.

- The government youth council estimated in 1997 that around 200,000 Swedes are active role players, in one form or another

- In some occations murder, violence and other crimes has been blamed on role playing among the perpetrators. Two brothers, 16 and 17 years old, killed in 1994 a 15-year old friend from school, by their own admission under the influence of role playing games. Another example is when two youn men the same year tried to steal weapons from the military base in Kiruna, and during the following chase fired automatic weapons at the police.

- In other instances role playing has caused large police actions. For example in november last year when the police got a call for armed and masked robbers in an apartment in central Malmö. A large police force, weapon in hand, stormed the apartment were ten or so roleplayers played out a hold up.

- Spokesmen for Sverok denies that organised role playing should be more dangerous than reading a book, watching a play, or an adventure movie. "In theory everything affects you", says Jon Nilsson, vice chairman of Sverok.
 

Author (TT) 


(original Swedish text follows)

Vampyrspel inget motiv i mordfall
Halmstad TT 

- Vi har inga belägg för att 22-åringen skulle ha varit med i något rollspel eller vampyrlek som har spårat ur med mord som följd. Jag har svårt att se att det skulle kunna ha gått till på det sättet, säger spaningsledaren Lars Hamrén till TT.

Mannens avskurna huvud hittades dagen före nyårsafton fastfruset i Nissans is. 

Därefter har brandkårens dykare funnit fler delar av den döde mannen, men långt ifrån alla.

På torsdagen fick de sammanlagt 16 eller 17 polismän som arbetar med fallet hjälp av två av Räddningstjänstens hundar, specialtränade för att söka efter döda eller drunknade människor. En av hundarna markerade i närheten av den tidigare fyndplatsen. Manskapet tog upp ett tiotal hål i isen men arbetet avbröts vid 15.30-tiden utan att nya kroppsdelar hade bärgats.

Lars Hamrén räknade då med att hundarna skulle fortsätta sökandet under fredagen. Han vill inte avslöja vilka av 22-åringens kroppsdelar som saknades.

Samtidigt fortsatte polisens försök att kartlägga 22-åringens förehavanden innan han mördades. Den sista iakttagelsen gjordes klockan 03.40 samma dags morgon utanför en restaurang i centrala Halmstad.

- Vi får tips av olika slag. Det gäller mystiska bilar eller att 22-åringen synts på stan. Men vi vet inte varför han mördades. Vi har inga motiv, säger Hamrén.
Att mordet skulle ha något samband med 22-åringens deltagande i vampyrspel avfärdar bekanten Marcus Brissman från Trollhättan:

- Spelet är rätt så harmlöst och mer en social grej som spelas i slutna grupper. Vi ikläder oss olika karaktärer, intrigerar med varandra för att skaffa oss så bra position som möjligt i gruppen. Det förekommer ingen fysisk kontakt, mer än möjligen ett handslag. Uppstår det konflikt brukar den avgöras med hjälp av sten, sax och påse.

- Det är fullständigt otroligt att det skulle spåra ur. Jag kände dessutom 22-åringen som en mycket glad, positiv och social kille som gillade att skämta och prata med folk.

Rollspel samlar hundratusentals

Fakta TT 

* Sveriges roll- och konfliktspelsförening (Sverok) har 25 000 medlemmar. Jonas Birgersson, Framfabs grundare, har tidigare varit ordförande. 

* Statliga Ungdomsstyrelsen beräknade 1997 att omkring 200 000 svenskar ägnar sig åt rollspel av olika slag. 

* Vid några tillfällen har mord, våld och andra grova brott skyllts på rollspel bland gärningsmännen. Två bröder, 16 och 17 år gamla, dödade 1994 en 15-årig skolkamrat, enligt deras egen uppgift påverkade av ett rollspel. Ett annat exempel är när två unga män samma år försökte stjäla vapen på regementet i Kiruna och under den efterföljande polisjakten sköt automateld mot polisbilarna. 

* Vid andra tillfällen har rollspel framkallat stora polispådrag. Ett exempel från november i fjol var när polisen fick larm om väpnade och maskerade rånare i en lägenhet i centrala Malmö. Utkallade polismän med vapen i högsta hugg trängde in i lägenheten och möttes av ett tiotal ungdomar som "lekte" rån. 

* Företrädare för Sverok förnekar att organiserade rollspel är vara farligare än att läsa en bok, se på en pjäs eller en äventyrsfilm. "Teoretiskt kan man bli påverkad av alltihop", säger Sveroks vice ordförande Jon Nilsson. (TT) 

Main Page - Return to previous page