A R C H I V E
Main Page - Return to previous page
Main > Resources > Archive > Police in doubt of role playing connection

Title: Police in doubt of role playing connection

Source: Dagens Nyheter, 01/02/03, translated by Magnus Widqvist

NOTICE: The following material is copyrighted as indicated in the body of text.  It has been posted to this web page for archival purposes, and in doing so, no claim of authorship is expressed or implied, nor is a profit being made from the use of the material.


Police in doubt of role playing connection

HALMSTAD. The police has no traces yet of the Halmstad-dismemberer. That the murdered 22-year old was regular attendant of dramatic role playing, is not considered an important clue.

Tracking-dogs were deployed yesterday in the search for body-parts in the frozen river Nissan. Additional finds were not made, the dogs however marked close to earlier location.

It was this Monday that children, during play, found a man's head frozen in the ice of Nissan. Other body parts and pieces of clothing were recovered by rescue-divers from the fire department. The police conclude that the findings are from the 22 year old Marcus Norén of Haverdal, outside Halmstad. The young man was last seen outside a nightclub in central Halmstad the night before last Saturday. The police are now trying to trace his last hours. But yesterday, no breakthrough was made.

"We are mapping the young mans circle of aquaintances, but have no theories of what has befallen him."

This says Lars Hamrén, chief of the Hallands police crime department.
Among those whom is heard by the police are members of a gaming organization in Halmstad, that organizes role playing games. The Halmstad police doubt however that there is any connection between the murder and the 22-year old's hobby. That he should have been killed and dismembered in a violent role-play gone wrong, is speculation says Lars Hamrén.

The friends of the victim does not find this theory believable either:

"I am as much in the dark as anyone else of what has happened to Marcus," Jonas Högberg says. He is active in the gaming club First in Halmstad, where a crisis management group was formed since many members feels badly about the speculations. Jon Nilsson Vice Chairman of Sweden's role playing and conflict gaming federation, with 25,000 members, claims that there are no connections between this murder and the so called "Vampire games".

"There are no known cases where role playing games has escalated into physical violence. Of course there are, in some games, strong dramatic scenes. It's like murder in a book. Surely no one believes that you murder someone because you have read a criminal novel by Guillou." (Swedish author)

"At least 300,000 persons are active with role playing in one form or another in Sweden. It goes without saying that there may be some disturbed individual among those. But role playing is a hobby like soccer or theater. The connection is constructed," Jon Nilsson claims.

Psychologist Christer Olsson of Uddevalla, who has been an advocate against video violence and twisted varietys of role playing, does not count out the possibility that the murder is connected to the victims pastimes.

"Role playing, as everything else, has good and bad sides. For young persons, who has problems separating reality and fiction, violence-driven games might pose a problem" Olsson claims.

Author: Lars Johansson, Dagens Nyheter.


(Original Swedish text follows)


Polisen tvivlar på koppling till rollspel

HALMSTAD. Polisen har ännu inga spår efter styckmördaren i Halmstad. Att den dödade 22-åringen var flitig deltagare i dramatiska rollspel ses inte som någon viktig ledtråd.

Likhundar sattes i går in i sökandet efter ytterligare kroppsdelar i den islagda ån Nissan. Några nya fynd gjordes inte, men hundarna markerade nära den tidigare fyndplatsen.

Det var i måndags som lekande barn påträffade ett fastfruset manshuvud i Nissan. 

Ytterligare likdelar samt kläder hittades av brandkårens dykare. Polisen kan konstatera att fynden härrör från 22-årige Marcus Norén från Haverdal utanför Halmstad.

Ynglingen sågs senast utanför en nattklubb i centrala Halmstad natten till förra lördagen. Polisen söker nu kartlägga hans sista timmar. Men i går skedde inget genombrott.

- Vi kartlägger ynglingens umgängeskrets, men har inga teorier om vad som hänt honom, säger Lars Hamrén, chef för Hallandspolisens rotel för grova brott.

Bland dem som nu hörs av polisens spanare är medlemmarna i en spelförening i Halmstad som ägnar sig åt rollspel. 22-åringen både deltog i och ledde sådana aktiviteter.

Halmstadspolisen tvivlar dock på att styckmordet kan kopplas till 22-åringens fritidsintresse. Att han dödats och styckats i ett våldsinriktat rollspel som urartat betecknar Lars Hamrén som spekulationer.

Den mördade ynglingens rollspelskamrater tror inte heller på den teorin:

- Jag är lika frågande som alla andra till det som hänt Marcus, säger Jonas Högberg, som är aktiv i spelföreningen First i Halmstad.

En krisgrupp bildades i går i föreningen, där många känner sig illa berörda av alla spekulationer. Jon Nilsson, vice ordförande i Svenska Roll- och konfliktspelsförbundet med 25 000 medlemmar, menar dock att kopplingarna mellan styckmordet och så kallade vampyrspel saknar grund.

- Det finns inga kända exempel på att rollspel urartat och lett till fysiska våldsamheter. Visst rymmer en del spel starkt dramatiska skeenden. Det är som mord i en bok. Ingen tror väl att man dödar för att man läser en kriminalroman av Guillou.

- Minst 300.000 människor sysslar med rollspel av olika slag i Sverige. Självfallet kan det finnas någon sjuk människa bland dem. Men rollspel är en hobby som fotboll eller teater. Sambandet är sökt, hävdar Jon Nilsson.

Psykologen Christer Olsson i Uddevalla, som varnat för videovåld och avarter inom rollspel, utesluter dock inte att styckmordet kan ha koppling till offrets fritidssyssla.

- Rollspel har som allt annat goda och dåliga sidor. För ungdomar som har svårt att skilja mellan dikt och verklighet kan våldsinriktade spel ställa till problem, säger Olsson. 

Lars Johansson
Main Page - Return to previous page